Monday, July 27, 2020

UPDATING MY TRAVEL eDIARY 5: EUROPE 2015


60 DAYS IN EUROPE

Kumusta mga Kaibigan, Kapamilya at Kapwa ko manlalakbay!

Matapos ang mahigit na limang taon ng pananahimik, naisipan kong mag-update ng aking "eDiary on Traveling" at sayang naman ang ibinabayad ko sa "domain" taun-taon.  Kahit walang nagbabasa basta mailathala ko lang ay okey na (lols). Sana  ay ma-alaala ko pa ang mga kwento sa likod ng bawat larawang ilalagay ko dito. Ito ay simula noong 2014 hanggang sa ika-sampung taon ko bilang manlalakbay (2017).

    I can no longer remember what month I started planning and preparing for the 60-day trip to Europe, all I can remember is that it took a year.

 

    Making an itinerary for this trip, as this was my first trip with longer days, (60 days continuously) moving to many countries, doing research information about visas, places to stay, flights and its schedule, where to go, where to eat, etc. were not easy but it was done well and cleanly with the help of our friend, google.

   No comments:

Post a Comment